Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL www.cej-mjusticia.es

 

El Centre d'Estudis Jurídics li informa que l'accés a i ús de la pàgina web www.cej-mjusticia.es i tots els subdominis i directoris inclosos en ella (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts als quals es pot accedir a través d'aquest Portal, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci d'ell o dels seus serveis i continguts implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Centre d'Estudis Jurídics es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny.

Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal.

El Centre d'Estudis Jurídics no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.cej-mjusticia.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

 

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Centre d'Estudis Jurídics o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc. continguts en el servidor del Centre d'Estudis Jurídics.

La informació disponible en aquest lloc web, excepte indicació expressa en contrari, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

 • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
 • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecto de la reutilització.

L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecto de la reutilització.

El Centre d'Estudis Jurídics declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb el Centre d'Estudis Jurídics a través de qualsevol dels següents correus electrònics informacioncej@cej-mjusticia.es

 

LINKS O ENLLAÇOS

 

Los usuarios que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y la del Centro de Estudios Jurídicos deberán tener en cuenta lo siguiente:

 1. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Centre d'Estudis Jurídics i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del Centre d'Estudis Jurídics dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Centre d'Estudis Jurídics ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.
 2. El Centro de Estudios Jurídicos no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la página web del hiperenlace.
 3. La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Centre d'Estudis Jurídics, excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
 4. La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

 

FRAMES

El Centre d'Estudis Jurídics prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 

PRIVADESA

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, el Centre d'Estudis Jurídics es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Centre d'Estudis Jurídics ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part del ciutadà, la visita al portal institucional del Centre d'Estudis Jurídics s'efectua de forma anònima. Els ciutadans solament hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per poder accedir a aquells serveis de la web que disposin de gestió o tràmit específic per a la prestació del servei sol·licitat (pe, tràmits en seu virtual, formularis de contacte…).

Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Centre d'Estudis Jurídics i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació. Totes les activitats de tractament es troben recollides en el registre d'activitats de tractament del Centre d'Estudis Jurídics, segons l'article 30 del RGPD.

La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o la protección de intereses vitales y/o la ejecución de un contrato, según establece el RGPD en su artículo 6.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. No obstant això, en les quals procedeixi serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament de les dades, quan procedeixin, dirigint-se al responsable del tractament, o a través de la xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres https://administracion.gob.es.

En cas que el Centre d'Estudis Jurídics no atengui la seva petició els ciutadans també podran acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web www.cej-mjusticia.es utilitza cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l'usuari: Quins tipus de cookies s'utilitzen en aquesta pàgina web?

 • D'anàlisi: són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar els serveis que li oferim.
 • De sessió: permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web mantenint les opcions triades. S'esborren quan es tanca el navegador.

El consentiment prestat a l'ús de les cookies té una validesa d'un any, però si vol canviar les seves preferències pot fer-ho des del seu navegador: la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

 

SERVEIS DE TERCERS

Este portal web tiene presencia en portales y servicios de terceros para los que, si se desea conocer las condiciones de privacidad y uso de cookies, deberán consultar las políticas proporcionadas por los mismos:

 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

 

COM MODIFICAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Portal o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. La funció de “Ajuda" de cada navegador li mostrarà com fer-ho.

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • Firefox: support.mozilla.org/es/kb/borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="és"
 • Microsoft Edge: support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

ESTADÍSTIQUES D'ÚS DEL LLOC

El portal web del Centre d'Estudis Jurídics utilitza el servei de Google Analytics amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. La utilització del servei de Google Analytics no descarrega cap fitxer Javascript ni genera cap cookie en l'ordinador de l'usuari. La informació enviada a Google Analytics, sempre des dels nostres servidors, ha estat prèviament anonimizada.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Portal o del uso de los servicios que en él se puedan ofertar, el Centro de Estudios Jurídicos y el Usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español.

 

INFORMACIÓ PER A UNA CORRECTA VISUALITZACIÓ

Totes les resolucions són permeses i òptimes al portal.

A continuació, es recull una selecció de navegadors compatibles, millor valorats i més utilitzats:

 • Google Chrome: Compatible
 • Mozilla Firefox: Compatible
 • Microsoft Edge: Compatible
 • Opera: Compatible
 • Internet Explorer: No recomanable, obsolet

Per a qualsevol navegador sempre es recomana utilitzar l'última versió, ja sigui perquè s'afegeixen noves característiques o millores, per la correcció d'errors i, les versions antigues es queden sense suport.

Atès que el Portal compta amb els certificats HTTPS, la versió mínima suportada per als diferents sistemes operatius és:

 • Windows: tots els navegadors que s'executen sobre aquest S.O. funcionen correctament (confien en el certificat arrel i per tant no mostren missatges d'alerta). Això inclou Internet Explorer, Chrome...Per a Mozilla Firefox funciona correctament independentment del S.O. en el qual s'estigui executant, a partir de la versió 51 (des de gener de 2017).
 • Magatzem NSS versió 3.28 i superiors: és el magatzem que usa Linux. Qualsevol navegador que s'executi en dit S.O. (excepte versions que no s'hagin actualitzat per a aquest NSS v3.28) funcionen correctament (des de desembre de 2016).
 • Android: des de la versió 8.X (OREIG) (Agost de 2017).
 • Clauer MAC/IOS: des de la versió iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 i tvOS 12.
 • Acrobat: Certificados raíces e intermedios incorporados en Adobe desde el 14/10/2015.