Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL www.cej-mjusticia.es

 

El Centre d'Estudis Jurídics li informa que l'accés a i ús de la pàgina web www.cej-mjusticia.es i tots els subdominis i directoris inclosos en ella (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els servicis o continguts als quals es pot accedir a través d'este Portal, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun d'estos servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que faça d'ell o dels seus servicis i continguts implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text.

El Centre d'Estudis Jurídics es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny.

Els continguts i servicis que oferix el Portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el Portal.

Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou el Portal.

El Centre d'Estudis Jurídics no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en www.cej-mjusticia.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

 

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Centre d'Estudis Jurídics o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc. continguts en el servidor del Centre d'Estudis Jurídics.

La informació disponible en este lloc web, excepte indicació expressa en contrari, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seua reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

 • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
 • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.

L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

El Centre d'Estudis Jurídics declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que este lloc poguera estar violant els seus drets, vam pregar es pose en contacte amb el Centre d'Estudis Jurídics a través de qualsevol dels següents correus electrònics informacioncej@cej-mjusticia.es

 

LINKS O ENLLAÇOS

 

Els usuaris que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i la del Centre d'Estudis Jurídics hauran de tindre en compte el següent:

 1. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Centre d'Estudis Jurídics i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del Centre d'Estudis Jurídics dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Centre d'Estudis Jurídics ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.
 2. El Centre d'Estudis Jurídics no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
 3. La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Centre d'Estudis Jurídics, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.
 4. La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

FRAMES

El Centre d'Estudis Jurídics prohibix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 

PRIVACITAT

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, el Centre d'Estudis Jurídics es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Centre d'Estudis Jurídics ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part del ciutadà, la visita al portal institucional del Centre d'Estudis Jurídics s'efectua de forma anònima. Els ciutadans solament hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació del servici sol·licitat (pe, tràmits en seu virtual, formularis de contacte…).

Estes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Centre d'Estudis Jurídics i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel RGPD sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació. Totes les activitats de tractament es troben recollides en el registre d'activitats de tractament del Centre d'Estudis Jurídics, segons l'article 30 del RGPD.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte, segons establix el RGPD en el seu article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. No obstant açò, en les quals procedisca serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament de les dades, quan procedisquen, dirigint-se al responsable del tractament, o a través de la xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres https://administracion.gob.es.

En cas que el Centre d'Estudis Jurídics no atenga la seua petició els ciutadans també podran acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web www.cej-mjusticia.es utilitza cookies (petit arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l'usuari: Quins tipus de cookies s'utilitzen en esta pàgina web?

 • D'anàlisi: són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels servicis. Per a açò s'analitza la seua navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar els servicis que li oferim.
 • De sessió: permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web mantenint les opcions triades. S'esborren quan es tanca el navegador.

El consentiment prestat a l'ús de les cookies té una validesa d'un any, però si vol canviar les seues preferències pot fer-ho des del seu navegador: la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

 

SERVICIS DE TERCERS

Este portal web té presència en portals i servicis de tercers per als quals, si es desitja conéixer les condicions de privacitat i ús de cookies, hauran de consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

 

COM MODIFICAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES

Vosté pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Portal o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. La funció de “Ajuda" de cada navegador li mostrarà com fer-ho.

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"
 • Firefox: support.mozilla.org/es/kb/borrar%20cookies
 • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="és"
 • Microsoft Edge: support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

ESTADÍSTIQUES D'ÚS DEL LLOC

El portal web del Centre d'Estudis Jurídics utilitza el servici de Google Analytics amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. La utilització del servici de Google Analytics no descarrega cap fitxer Javascript ni genera cap cookie en l'ordinador de l'usuari. La informació enviada a Google Analytics, sempre des dels nostres servidors, ha sigut prèviament anonimizada.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels servicis que en ell es puguen oferir, el Centre d'Estudis Jurídics i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estiga situat en territori espanyol.

 

INFORMACIÓ PER A UNA CORRECTA VISUALITZACIÓ

Totes les resolucions són permeses i òptimes en el portal.

A continuació, s'arreplega una selecció de navegadors compatibles, millor valorats i més utilitzats:

 • Google Chrome: Compatible
 • Mozilla Firefox: Compatible
 • Microsoft Edge: Compatible
 • Opera: Compatible
 • Internet Explorer: No recomanable, obsolet

Per a qualsevol navegador sempre es recomana utilitzar l'última versió, ja siga perquè s'afigen noves característiques o millores, per la correcció d'errors i, les versions antigues es queden sense suport.

Atés que el Portal compta amb els certificats HTTPS, la versió mínima suportada per als diferents sistemes operatius és:

 • Windows: tots els navegadors que s'executen sobre este S.O. funcionen correctament (confien en el certificat arrel i per tant no mostren missatges d'alerta). Açò inclou Internet Explorer, Chrome...Per a Mozilla Firefox funciona correctament independentment del S.O. en el qual s'estiga executant, a partir de la versió 51 (des de gener de 2017).
 • Magatzem NSS versió 3.28 i superiors: és el magatzem que usa Linux. Qualsevol navegador que s'execute en dit S.O. (excepte versions que no s'hagen actualitzat per a aquest NSS v3.28) funcionen correctament (des de desembre de 2016).
 • Android: des de la versió 8.X (OREIG) (Agost de 2017).
 • Clauer MAC/IOS: des de la versió iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 i tvOS 12.
 • Acrobat: Certificados raíces e intermedios incorporados en Adobe desde el 14/10/2015.