Introducció

El lloc web del Centre d'Estudis Jurídics s'ha estructurat atenent a una organització temàtica pròxima i d'interés per al ciutadà. Així mateix, s'ha configurat seguint un sistema de navegació que permet a l'usuari disposar a cada moment d'informació de context i orientació, i s'adapta de la manera més convenient a cadascun dels dispositius disponibles actualment (ordinadors, tauletes o smartphones) amb la finalitat d'optimitzar l'experiència d'usuari.

 

Declaració d'accessibilitat

El Centre d'Estudis Jurídics s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, RD 1112/2018).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a https://www.cej-mjusticia.es/

 

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb les disposicions de RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • En el portal existen contenidos en inglés cuyo idioma no se está etiquetado correctamente
  • El menú de navegació no és accessible per teclat de manera que tampoc és possible desplegar els submenús associats
  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica
 • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho complisquen.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de març de 2021.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 15 de març de 2021.

 

Observacions i Dades de contacte

Qualsevol ciutadà o interessat pot realitzar comunicacions, sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o cridant al telèfon 914551691

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servici de Sistemes Informàtics

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació arreplegat en l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020

 

Contingut opcional

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Edge i o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web té un disseny web adaptatiu amb el que es visualitza de forma òptima en tauletes i mòbils. En estos dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome per a mòbil, Firefox para mòbil, Safari per a mòbil, Opera Mini i navegador natiu d'Android.