Introdución

O sitio web do Centro de Estudos Xurídicos estruturouse atendendo a unha organización temática próxima e de interese para o cidadán. Así mesmo, configurouse seguindo un sistema de navegación que permite ao usuario dispor en cada momento de información de contexto e orientación, e adáptase da maneira máis conveniente a cada un dos dispositivos dispoñibles actualmente (computadores, tabletas ou smartphones) co fin de optimizar a experiencia de usuario.

 

Declaración de accesibilidade

O Centro de Estudos Xurídicos comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, RD 1112/2018).

A presente declaración de accesibilidade aplícase a https://www.cej-mjusticia.es/.

 

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme coas disposicións de RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

 

Contido non accesible

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • En el portal existen contenidos en inglés cuyo idioma no se está etiquetado correctamente
  • O menú de navegación non é accesible por teclado de modo que tampouco é posible despregar os submenús asociados
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación
  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 15 de marzo de 2021.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 15 de marzo de 2021.

 

Observacións e Datos de contacto

Calquera cidadán ou interesado pode realizar comunicacións, sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018 como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do seguinte formulario de contacto ou chamando ao teléfono 914551691

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo Servizo de Sistemas Informáticos

 

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020

 

Contido opcional

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Edge e ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280×1024.

O sitio web ten un deseño web adaptativo co que se visualiza de forma óptima en tabletas e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome para móbil, Firefox para móbil, Safari para móbil, Opera Mini e navegador nativo de Android.