Formació oberta

Formació oberta

 

Amb la finalitat d'aprofitar el valor estratègic del Centre d'Estudis Jurídics i explotar el seu potencial transformador, d'anàlisi i de generació de coneixement, es considera fonamental fer un pas més per aconseguir connectar el Centre amb la societat.

En aquest sentit, s'està treballant a dissenyar i engegar un laboratori d'idees en el qual desenvolupar una funció d'anàlisi i establir espais de debat que facilitin la presa de decisions en l'àmbit institucional i contribueixin a superar el desfasament entre l'evolució de la societat, els canvis legislatius i l'acció de l'Administració de Justícia.

En paral·lel, i amb la finalitat d'aprofundir en l'aproximació del Centre d'Estudis Jurídics no solament als professionals de la Justícia sinó també a la ciutadania en general, de manera progressiva s'aniran celebrant seminaris, encontres, taules rodones i altres activitats divulgatives i de formació obertes a totes aquelles persones que estiguin interessades en elles. També es facilitaran recursos d'aprenentatge en format obert que permetin prendre contacte i, fins i tot, aprofundir en diferents matèries relacionades amb el Dret.