Bolsas

Bolsas

Nesta páxina podes atopar toda a información relativa ao programa de bolsas do Ministerio de Xustiza para a preparación de oposicións para o ingreso nas Carreiras Xudicial e Fiscal, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no Corpo de Avogados do Estado.

NORMATIVA

ORDE DE BASES REGULADORAS - ABRIL 2022

ORDE MINISTERIAL DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS - XUÑO 2022

 

CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO CENTRO DE ESTUDOS XURÍDICOS POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS PARA O INGRESO NAS CARREIRAS XUDICIAL E FISCAL, NO CORPO DE LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA E Ao CORPO DE AVOGADOS DO ESTADO

ANUNCIO DA CONVOCATORIA NO BOE (Data de publicación no BOE: 17-06-2022)

RESOLUCIÓN AGOSTO INHÁBIL

 

AVISOS

 

SOLICITUDE

Prazo de presentación de solicitudes

  • Desde o 18 de xuño de 2022 ás 00:00 horas

  • Ata o 2 de xullo de 2022 ás 23:59 horas

Presentación de solicitudes

Só se admitirán aquelas solicitudes que se presenten a través da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza. Pódese acceder a través da seguinte ligazón:

ACCESO Ao TRÁMITE EN LIÑA  (ata as 00.00 do 18 de xuño o formulario non estará dispoñible)

Para iso será imprescindible posuír un certificado electrónico de persoa física, que deberá estar emitido por algunha das autoridades de certificación recoñecidas pola Administración Xeral do Estado.

Previo ao rexistro da solicitude recoméndase ler o seguinte documento de instrucións e recomendacións. 

INSTRUCIÓNS E RECOMENDACIÓNS PARA O REXISTRO DA SOLICITUDE

VIDEOTUTORIAL

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

 

TRAMITACIÓN

Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas:

Data de publicación : 14 de xullo de 2022

CERTIFICADO DO ACORDO DA COMISIÓN DE AVALIACIÓN DE SOLICITUDES

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS

A inclusión na lista de admitidos non implica a concesión da bolsa, senón que a solicitude cumpre cos requisitos formais que establece a convocatoria e por tanto será valorada pola comisión de avaliación de solicitudes.

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS

ANEXO 1: DESCRICIÓN DAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN

As solicitudes excluídas poderanse emendar nun prazo de dez días hábiles, desde o 15 ao 29 de xullo de 2022, única e exclusivamente a través do procedemento habilitado para tal fin na Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza. Así mesmo, durante o mesmo prazo poderanse realizar as alegacións oportunas.

PERSOAL PARA A ENTREGA DE EMENDAS

PERSOAL PARA A ENTREGA DE ALEGACIÓNS

INSTRUCIÓNS PARA A EMENDA DE SOLICITUDES E PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS

ACCESO Á SEDE PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

 

Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas:

Data de publicación : 1 de setembro de 2022

CERTIFICADO DO ACORDO DA COMISIÓN DE AVALIACIÓN DE SOLICITUDES

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS

Lembrarnos que a inclusión na lista de admitidos non implica a concesión da bolsa, senón que a solicitude cumpre cos requisitos formais que establece a convocatoria e por tanto é valorada pola Comisión de avaliación de solicitudes.

LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS

Nota: as alegacións ás listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas presentadas durante o prazo de emenda (do 15 ao 29 de xullo de 2022), serán respondidas individualmente a través da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza.

 

Listaxes provisionais de expedientes de persoas beneficiarias e suplentes: 

Data de publicación: 1 de setembro de 2022

LISTAXE PROVISIONAL DE EXPEDIENTES DE PERSOAS BENEFICIARIAS

Lembramos que a inclusión na lista provisional de expedientes de persoas beneficiarias, non implica a concesión da bolsa, senón que a solicitude cumpre cos requisitos formais que establece a convocatoria e que nunha primeira valoración  e ordenación de expedientes, atópase entre os posibles beneficiarios da bolsa.

LISTAXE PROVISIONAL DE EXPEDIENTES DE PERSOAS SUPLENTES

Prazo de alegacións: do 2 ao 15 de setembro de 2022 

As alegacións deberán presentarse única e exclusivamente a través do procedemento habilitado para tal fin na Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza.

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA DE ALEGACIÓNS

PERSOAL PARA A PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS 

NOTA INFORMATIVA PRAZO DE ALEGACIÓNS

PERSOAL PARA O DESESTIMIENTO DA SOLICITUDE

 

Novo!

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Data de publicación: 5 de outubro de 2022

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN POLA QUE SE ULTIMA O PROCEDEMENTO

LISTAXE DEFINITIVA DE EXPEDIENTES DE PERSOAS BENEFICIARIAS

LISTAXE DEFINITIVA DE EXPEDIENTES DE PERSOAS SUPLENTES

As axudas económicas entenderanse aceptadas se, transcorridos cinco días naturais desde o seguinte á publicación da resolución definitiva, as persoas beneficiarias non manifestasen o contrario.

PREGUNTAS FRECUENTES BENEFICIARIOS

Prazo de renuncia da bolsa: Do 6 ao 10 de outubro de 2022 (5 días naturais)

A renuncia á bolsa deberá presentarse única e exclusivamente a través do procedemento habilitado para tal fin na Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza.

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA DA RENUNCIA

PERSOAL PARA A ENTREGA DA RENUNCIA Á BOLSA 

Nota: as alegacións ás listaxes provisionais de expedientes de persoas beneficiarias e suplentes recibidas durante o prazo de alegacións (do 1 ao 15 de setembro de 2022), serán respondidas individualmente a través da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza.

 

MÁIS INFORMACIÓN

Contacto 

Para a resolución de dúbidas achega do contido da convocatoria o correo de contacto é: becas@cej-mjusticia.es

Para calquera incidencia técnica relacionada coa Sede Electrónica ha de dirixirse ao servizo de Atención ao Usuario na seguinte páxina: 

https://cauexterno.xustiza.es/webtier-9.62/ess.do

 

INFORMACIÓN DE SIA 

Denominación do trámite:  Axudas económicas para a preparación de oposicións para o ingreso nas Carreiras Xudicial e Fiscal, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no Corpo de Avogados do Estado

Código: 2819587